Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı
Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı 28 Eylül 2021 Salı günü ASOS Sınav Sistemi üzerinden Çevrim İçi (Online) olarak yapılacaktır.
Sınava başvuru alınmayacaktır. Sınava ilgili zorunlu yabancı dil derslerine kayıtlı olan öğrenciler girebileceklerdir.
Sınavla ilgili detaylı duyuru web sayfamızda (http://ydy.akdeniz.edu.tr/) yapılmıştır.
0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: