Duyurular

» Tek Ders Sınavları
» Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programları
» Mezuniyet Kep ve Biniş Teslimi Duyurusu
» Doğa Sporları Kampı Duyurusu
» Mazeret Sınavları Duyurusu!
» Mazeret Sınavları
» Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programları 2019
» Bahar Yarıyılı Ders Programları
» GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMLARI (2018-2019)
» 2018-2020 Fakülte Öğrenci Temsilcileri Seçim Sonuçları

Haberler

» Mazeret Sınavları Duyurusu!
» Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programları 2019
» Sanaltur
» GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMLARI (2018-2019)
» 2018-2020 Fakülte Öğrenci Temsilcileri Seçim Sonuçları
» Money In Sport
» International Conference on Sports Medicine and Fitness

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 51 68
Tel: (Fax) :0242 310 17 98