Duyurular

» Güzel Sanatlar Ders grubu ile ilgili Ara sınav Duyurusu
» Bahar Yarıyılı (2017-2018) Ara Sınav Programı
» Terk Ders Sınavı Duyurusu
» Yardımcı Doçent Kadrosu Yabancı Dil Sınavı Sonucu
» Bütünleme Sınavı Yer Değişikliği
» 2017-2018 Bütünleme Sınav Programları için Tıklayınız…
» 2018-2020 Fakülte Öğrenci Temsilcileri Seçim Sonuçları
» Fakülte Öğrenci Temsilciliği Seçimi Duyurusu 2017-2018
» Rekreasyon Bölümü Ders Programı
» Spor Yöneticiliği Bölümü Ders Programı
» Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Ders Programı
» Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ders Programı
» Yardımcı Doçent Yabancı Dil Sınav Sonucu
» Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları (2017-2018)
» Engelli Adaylar Özel Yetenek Sınavı (Parkur Sonuçları) 2017
» YATAY GEÇİŞ DUYURUSU (2017 – 2018)
» Özel Yetenek Sınav Sonuçları 2016

Haberler

» Güzel Sanatlar Ders grubu ile ilgili Ara sınav Duyurusu
» Bahar Yarıyılı (2017-2018) Ara Sınav Programı
» Terk Ders Sınavı Duyurusu
» Yardımcı Doçent Kadrosu Yabancı Dil Sınavı Sonucu
» Bütünleme Sınavı Yer Değişikliği
» 2017-2018 Bütünleme Sınav Programları için Tıklayınız…
» 2018-2020 Fakülte Öğrenci Temsilcileri Seçim Sonuçları
» Rekreasyon Bölümü Ders Programı
» Spor Yöneticiliği Bölümü Ders Programı
» Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Ders Programı
» Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ders Programı
» Yardımcı Doçent Yabancı Dil Sınav Sonucu
» Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları (2017-2018)
» Engelli Adaylar Özel Yetenek Sınavı (Parkur Sonuçları) 2017
» YATAY GEÇİŞ DUYURUSU (2017 – 2018)
» Money In Sport
» International Conference on Sports Medicine and Fitness

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16