Duyurular

» YATAY GEÇİŞ DUYURUSU
» 2020-2021 Güz dönemi final programları (Güncellenmiştir!)
» Sınav itiraz başvuruları
» Mazeret Sınavları
» Mazeret Sınavı Başvuruları
» Öğrenciler için Sınav Süreçleri ile İlgili Gerekli Bilgiler!!!
» Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Sınavı
» 2020-2021 Güz Dönemi Ders Programları
» Microsoft Teams Kurulumu
» Öğrencilerimizin Dikkatine!
» 2020 Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
» Kayıtlar hakkında önemli duyuru!
» Spor Bilimleri Fakültesi Resmi Twitter Hesapları
» Uzaktan Eğitim Duyurusu
» 2019-2020 Bahar Dönemi Ders Programları

Haberler

» Spor Bilimleri Fakültesi Resmi Twitter Hesapları
» Uzaktan Eğitim Duyurusu
» Sanaltur

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 17 80
Tel: Fax (Belgegeçer) 0242 310 17 98