Yüksek Lisans Programı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Programa Kabul Şartları : Beden Eğitimi ve Spor Alanında lisans eğitimi almış, Eğitim Bilimleri, Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunları ile Yüksekokul Müdürlüğü’nce uygun
görülen dört yıllık yüksekokul veya fakülte lisans mezunları kabul edilir.

 

Gerekli Kredi Miktarı : 60 AKTS Ders + 60 AKTS Tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisi (En az
21 Ulusal kredi, 7 adet ders ve 1 adet seminer)

Alan Koordinatörü : Doç.Dr.Hasan ŞAHAN
Program Koordinatörü : Doç.Dr.Hasan ŞAHAN
Programda Görev Alan
Öğretim Üyeleri :

Prof.Dr.Nuri ÜNAL Doç.Dr. Selma CİVAR YAVUZ
Doç.Dr.Hasan ŞAHAN Doç.Dr.Faik ARDAHAN
Doç.Dr.Tennur YERLİSU LAPA
Doç.Dr.Alpay GÜVENÇ Yrd.Doç.Dr.Evren TERCAN
Doç.Dr.Abdurrahman AKTOP Yrd.Doç.Dr.Zehra CERTEL
Doç.Dr.Alparslan ERMAN Yrd.Doç.Dr.Bahri GÜRPINAR
Yrd.Doç.Dr.Haluk ÇEREZ Yrd.Doç.Dr.Mustafa ALTINKÖK
Yrd.Doç.Dr.Filiz YAYLACI Prof.Dr.Nilüfer BALCI
Yrd.Doç.Dr.Tuba MELEKOĞLU Doç.Dr.Y.Gül ÖZKAYA
Yrd.Doç.Dr.Asuman ŞAHAN Doç.Dr.Adnan TURGUT

1.YARIYIL (GÜZ)
ZORUNLU DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SĞE 5901 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 8 8
SĞE 5903 Danışmanlık 0 1 1 1
TOPLAM 9

SEÇMELİ DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
BSB 5001 Antrenman Bilgisi I 3 0 3 6
BSB 5003 Kinantropometri 3 0 3 6
BSB 5005 Spor Fizyolojisi 3 0 3 6
BSB 5009 Kondisyon Antrenmanı 3 0 3 6
BSB 5021 Motor Öğrenme Ve Performans Uygulamaları 3 0 3 6
BSB 5023 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretiminde İlke Yöntem Ve Teknikler 3 0 3 6
BSB 5031 Engellilerde Fiziksel Uygunluk 3 0 3 6
BSB 5033 Antrenman Bilgisi II 3 0 3 6
BSB 5035 Fiziksel Aktivite Ve Değerlendirilmesi 3 0 3 6
BSB 5037 Beceri Edinimi Ve Entegrasyonu 3 0 3 6
BSB 5039 Beden Eğitimi Ve Sporda Sportmenlik Ve Sportif Erdem (Fair Play) Eğitimi 3 0 3 6
BSB 5041 Engelli Sporcularda Yaralanmalar Ve Koruyucu Yaklaşımlar 3 0 3 6
BSB 5043 Seminer 0 1 1 4
BSB 5045 Spor Bilimleri Araştırmalarında Etik 3 0 3 6
BSB 5047 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik 2 2 3 6
BSB 5049 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6
BSB 5051 Sporda Müsabaka Analizi 3 0 3 6
BSB 5053 Antrenman ve Müsabaka Sonrası Toparlanma 3 0 3 6
BSB 5055 Sporda Yetenek Seçimi ve Performans Testleri 3 0 3 6
BSB 5057 Sporda Biyomekanik Yaklaşımlar 3 0 3 6
BSB 5059 Spor Yaralanmalarından Korunma ve Tedavi Yöntemleri 3 0 3 6
BSB 5061 Sporda Yaş-Cinsiyet Etkenleri ve Egzersiz 3 0 3 6
BSB 5063 Farklı Çevre Koşullarında Egzersiz ve Fizyolojik Adaptasyonlar 3 0 3 6
BSB 5065 Sporda Beslenme, Ergojenik Yardımcılar ve Doping 3 0 3 6
BSB 5067 Egzersiz Biyokimyası 3 0 3 6
BSB 5069 Egzersiz ve Spor Psikolojisi 3 0 3 6
BSB 5071 Öğrenme Kuramları Işığında Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi 3 0 3 6
BSB 5073 Spor Kültürü ve Olimpizm 3 0 3 6
BSB 5075 Çocuklarda Hareket Eğitimi 3 0 3 6
BSB 5077 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Nitelik Geliştirme 3 0 3 6
BSB 5079 Terapatik Rekreasyon 3 0 3 6
BSB 5081 Sporda Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 6
BSB 5083 Sporda Pazarlama 3 0 3 6
BSB 5085 Rekreasyon Yönetimi 3 0 3 6
BSB 5087 Rekreasyon ve Liderlik 3 0 3 6
BSB 5089 Spor ve Hukuk 3 0 3 6
BSB 5091 Spor Tarihi 3 0 3 6
BSB 5093 Herkes İçin Spor 3 0 3 6

2.YARIYIL (BAHAR)
ZORUNLU DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SĞE 5902 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 8 8
SĞE 5904 Danışmanlık 0 1 1 1
TOPLAM 9

SEÇMELİ DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
BSB 5002 Antrenman Bilgisi II 3 0 3 6
BSB 5022 Fiziksel Aktivite Ve Değerlendirilmesi 3 0 3 6
BSB 5024 Beceri Edinimi Ve Entegrasyonu 3 0 3 6
BSB 5030 Beden Eğitimi Ve Sporda Sportmenlik Ve Sportif Erdem (Fair Play) Eğitimi 3 0 3 6
BSB 5034 Engelli Sporcularda Yaralanmalar Ve Koruyucu Yaklaşımlar 3 0 3 6
BSB 5036 Antrenman Bilgisi I 3 0 3 6
BSB 5038 Kinantropometri 3 0 3 6
BSB 5040 Spor Fizyolojisi 3 0 3 6
BSB 5042 Kondisyon Antrenmanı 3 0 3 6
BSB 5044 Motor Öğrenme Ve Performans Uygulamaları 3 0 3 6
BSB 5046 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretiminde İlke Yöntem Ve Teknikler 3 0 3 6
BSB 5048 Engellilerde Fiziksel Uygunluk 3 0 3 6
BSB 5050 Seminer 0 1 1 4
BSB 5052 Spor Bilimleri Araştırmalarında Etik 3 0 3 6
BSB 5054 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik 2 2 3 6
BSB 5056 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6
BSB 5058 Sporda Müsabaka Analizi 3 0 3 6
BSB 5060 Antrenman ve Müsabaka Sonrası Toparlanma 3 0 3 6
BSB 5062 Sporda Yetenek Seçimi ve Performans Testleri 3 0 3 6
BSB 5064 Sporda Biyomekanik Yaklaşımlar 3 0 3 6
BSB 5066 Spor Yaralanmalarından Korunma ve Tedavi Yöntemleri 3 0 3 6
BSB 5068 Sporda Yaş-Cinsiyet Etkenleri ve Egzersiz 3 0 3 6
BSB 5070 Farklı Çevre Koşullarında Egzersiz ve Fizyolojik Adaptasyonlar 3 0 3 6
BSB 5072 Sporda Beslenme, Ergojenik Yardımcılar ve Doping 3 0 3 6
BSB 5074 Egzersiz Biyokimyası 3 0 3 6
BSB 5076 Egzersiz ve Spor Psikolojisi 3 0 3 6
BSB 5078 Öğrenme Kuramları Işığında Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi 3 0 3 6
BSB 5080 Spor Kültürü ve Olimpizm 3 0 3 6
BSB 5082 Çocuklarda Hareket Eğitimi 3 0 3 6
BSB 5084 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Nitelik Geliştirme 3 0 3 6
BSB 5086 Terapatik Rekreasyon 3 0 3 6
BSB 5088 Sporda Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 6
BSB 5090 Sporda Pazarlama 3 0 3 6
BSB 5092 Rekreasyon Yönetimi 3 0 3 6
BSB 5094 Rekreasyon ve Liderlik 3 0 3 6
BSB 5096 Spor ve Hukuk 3 0 3 6
BSB 5098 Spor Tarihi 3 0 3 6
BSB 5100 Herkes İçin Spor 3 0 3 6

3.YARIYIL (GÜZ)
ZORUNLU DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SĞE 6901 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 8 8
SĞE 6903 Danışmanlık 0 1 1 1
SĞE 6905 Tez Çalışması 0 5 3 21
TOPLAM 30

4.YARIYIL (BAHAR)
ZORUNLU DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SĞE 6902 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 8 8
SĞE 6904 Danışmanlık 0 1 1 1
SĞE 6906 Tez Çalışması 0 5 3 21
TOPLAM 30

-Öğrenci bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders (Zorunlu + Seçmeli) alır.
-Yüksek lisans öğrencileri, ders aşamasında dönemlik en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir. (Dönemlik 30 AKTS’nin üstünde alınacak fazla kredi için Anabilim Dalı Başkanlığı, Danışman ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı gereklidir.)

 

 

Rekreasyon Ana Bilim Dalı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Koordinatörü : Doç.Dr.Hasan ŞAHAN
Programda Görev Alan Öğretim Üyeleri :

Doç.Dr.Hasan ŞAHAN Doç.Dr.Faik ARDAHAN Doç.Dr. Selma CİVAR YAVUZ
Yrd.Doç.Dr.Tennur YERLİSU LAPA Yrd.Doç.Dr.Tuba MELEKOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Bahri GÜRPINAR Yrd.Doç.Dr.Zehra CERTEL Yrd.Doç.Dr.Alparslan ERMAN

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI)

DERSİN
KODU
DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS
DURUMU
KURAMSAL
SAATİ
UYGULAMA
SAATİ
TOPLAM
SAAT
ULUSAL
KREDİ
KREDİ
(AKTS)
SBE5901 Uzmanlık Alan Dersi Danışman Öğretim Üyeleri Z 8 0 8 0 8
SBE5903 Danışmanlık Danışman Öğretim Üyeleri Z 0 1 1 0 1
REK5001 Bilimsel Araştırma Teknikleri Doç. Dr. Tennur YERLİSU LAPA Z 3 0 3 3 6
REK5003 Rekreasyonel Hizmetlerinin Yönetimi Doç. Dr. Tennur YERLİSU LAPA S 3 0 3 3 6
REK5005 Rekreasyon Hizmetlerinde Ekonomi Doç. Dr. Tennur YERLİSU LAPA S 3 0 3 3 6
REK5007 Açık Alan Rekreasyonu Doç. Dr. Faik ARDAHAN S 3 0 3 3 6
REK5011 Terapatik Rekreasyon Uygulamaları S 3 0 3 3 6
REK5013 Turizm Rekreasyonu Doç. Dr. Faik ARDAHAN S 3 0 3 3 6
REK5015 Rekreasyonda İnsan Kaynakları Yönetimi Doç. Dr. Faik ARDAHAN S 3 0 3 3 6
REK5017 Rekreasyon ve Yaşam Kalitesi S 3 0 3 3 6
REK5019 Sağlık İçin Fiziksel Aktivite ve Beslenme Yrd. Doç. Dr. Tuba MELEKOĞLU S 3 0 3 3 6

* Yüksek Lisans öğrencileri ders aşamasında dönemlik en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.
(Dönemlik 30 AKTS’nin üstünde alınacak fazla kredi için Danışmanın önerisi, Ana Bilim Dalının onayı ve Enstitü yönetim kurul kararı olmak zorundadır.)
* Yüksek Lisans öğrencileri ders aşamasında toplam 60 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.
* Öğrenciler ders aşamasında Uzmanlık, Danışmanlık ve Seminer hariç en az 7 ders 21 saati tamamlamak zorundadır.

GÜZ YARIYILI (TEZ AŞAMASI)

DERSİN
KODU
DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS
DURUMU
KURAMSAL
SAATİ
UYGULAMA
SAATİ
TOPLAM
SAAT
ULUSAL
KREDİ
KREDİ
(AKTS)
SBE6901 Uzmanlık Alan Dersi Danışman Öğretim Üyeleri Z 8 0 8 0 8
SBE6903 Danışmanlık Danışman Öğretim Üyeleri Z 0 1 1 0 1
SBE6905 Yüksek Lisans Tezi Danışman Öğretim Üyeleri Z 0 0 0 0 21

* Yüksek Lisans öğrencileri tez aşamasında toplam 60 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.

BAHAR YARIYILI (DERS AŞAMASI)

DERSİN
KODU
DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI DERS
DURUMU
KURAMSAL
SAATİ
UYGULAMA
SAATİ
TOPLAM
SAAT
ULUSAL
KREDİ
KREDİ
(AKTS)
SBE5902 Uzmanlık Alan Dersi Danışman Öğretim Üyesi Z 4 0 4 0 5
SBE5904 Danışmanlık Danışman Öğretim Üyesi Z 0 1 1 0 1
REK5002 Seminer Danışman Öğretim Üyesi Z 0 2 2 0 4
REK5004 Özel Gruplarda Rekreasyon Becerileri S 3 0 3 3 5
REK5006 Rekreasyonda Güncel Pazarlama Yaklaşımları Doç.Dr. Faik Ardahan S 3 0 3 3 5
REK5008 Rekreasyonda Program Geliştirme ve Planlama Doç.Dr. Faik Ardahan S 3 0 3 3 5
REK5010 Rekreasyonel Eğlence Yönetimi Doç.Dr. Faik Ardahan S 3 0 3 3 5
REK5012 Rekreasyon Liderlik Becerileri Doç.Dr.Tennur Yerlisu Lapa S 3 0 3 3 5
REK5014 Spor Turizmi Doç.Dr.Tennur Yerlisu Lapa S 3 0 3 3 5
REK5016 Rekreasyon Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar Doç.Dr.Tennur Yerlisu Lapa S 3 0 3 3 5
REK5018 İstatistik Doç.Dr.Tennur Yerlisu Lapa S 3 0 3 3 5
REK5020 Motor Öğrenme/Kontrol Teori ve Uygulamaları Doç.Dr.Alparslan Erman S 3 0 3 3 5

* Yüksek Lisans öğrencileri ders aşamasında dönemlik en fazla 30 AKTS’lik ders alabilir.
* Yüksek Lisans öğrencileri ders aşamasında toplam 60 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.
* Öğrenciler ders aşamasında Uzmanlık, Danışmanlık ve Seminer hariç en az 7 ders 21 saati tamamlamak zorundadır.

 

 

 

GÜZ YARIYILI (TEZ AŞAMASI)

DERSİN
KODU
DERSİN ADI DERS
DURUMU
KURAMSAL
SAATİ
UYGULAMA
SAATİ
TOPLAM
SAAT
ULUSAL
KREDİ
KREDİ
(AKTS)
EOD6301 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 0 5
EOD6303 Yüksek Lisans Danışmanlık Z 0 1 1 0 1
EOD6305 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 0 24

* Yüksek Lisans öğrencileri tez aşamasında toplam 60 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.

BAHAR YARIYILI (TEZ AŞAMASI)

DERSİN
KODU
DERSİN ADI DERS
DURUMU
KURAMSAL
SAATİ
UYGULAMA
SAATİ
TOPLAM
SAAT
ULUSAL
KREDİ
KREDİ
(AKTS)
EOD6402 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 0 5
EOD6404 Yüksek Lisans Danışmanlık Z 0 1 1 0 1
EOD6406 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 0 24

* Yüksek Lisans öğrencileri tez aşamasında toplam 60 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.

 

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16