Fakülte Yönetimi

DEKAN

Prof. Dr. Abdurrahman AKTOP
Öğretim Üyesi
E. Posta: aktop@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 1779

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Güney ÇETİNKAYA
Öğretim Üyesi
E. Posta: gcetinkaya@akdeniz.edu.tr
Tel: (0242) 310 68 08

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Tuba MELEKOĞLU
Öğretim Üyesi
E. Posta: tmelekoglu@akdeniz.edu.tr
Tel: (0242) 310 17 82

FAKÜLTE SEKRETERİ

Hacı Mahmut BALCI
Fakülte Sekreteri
E. Posta: mahmutbalci@akdeniz.edu.tr
Tel: (0242) 310 1781

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: