TÜBİTAK 2210-A- Burs Tebriği

Üniversitemiz Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cenk Temel’in danışmanlığında Spor Yöneticiliği yüksek lisans programı öğrencimiz Abdulkadir Köseoğlu TÜBİTAK 2210-A Genel Yurt içi Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında yüksek lisans eğitimi süresince desteklenmeye değer görülmüştür.
Öğretim üyemizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: