Tek Ders Sınavının Üç Ders Sınavı Olarak Uygulanması Hakkında…
Üniversitemiz Senatosunun 29.05.2020 tarihli ve 28/02 sayılı kararıyla, Ülkemizde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle sadece 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ile sınırlı olmak koşuluyla, Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Tek Ders Sınavı başlıklı 37. maddesinin, tek ders sınavı ile ilgili gerekli koşulları sağlamak şartı ile üç ders sınavı olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Tüm mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimize ilan olunur.
0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: