Spor Yöneticiliği Bölümü

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜNÜN MİSYONU

Spor Yöneticiliği Bölümü;

Ulusal ve evrensel spor bilinci gelişmiş;

Fırsat eşitliği temelinde, sporun toplumda yaygınlaştırılması felsefesine inanan;

Sporu bir birikim ve kültür olayı olarak gören;

Spor Bilimlerine ve Felsefesine inanan;

Bilgiye, bütün araçları kullanarak ulaşabilen;

Dünya ve Ülke sorunlarını bilen, bu sorunlara duyarlı;

Spordaki değişiklikleri ve gelişmeleri yakından izleyen;

Spora ilişkin eksiklik ve yanlışlıkları görebilen, toplumsal beklentileri okuyabilen;

Zamanı etkin ve verimli kullanma bilinci gelişmiş;

Diğer kültürlerle iletişim kurabilen;

Mevcut mesleki bilgileri doğru ve tam edinmiş;

Yeniliklere ve değişimlere açık; Özgüveni gelişmiş yaratıcı, çalışkan, dürüst, alçakgönüllü, hoşgörülü,yardımsever,yeteneklerinin bilincinde ve katılımcı Spor Yöneticileri yetiştirmek… Spor Bilimlerine ulusal ve uluslararası düzeyde özgün katkılar yapmak; Kamuoyuna, sporun sosyal boyutları ile ilgili, doğru mesajları iletmek üzere vardır.

 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜNÜN VİZYONU

Spor Yöneticiliği Bölümü, yakın gelecekte (5-6 yıl içinde);

Sektörün beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, talep edilen, yetkin ve donanımlı spor yöneticileri yetiştiren;

“Danışılan”;

Spor yönetimi ve politiklalarına yön verebilen;

Spor Bilimleri alanında, yayın kalitesi ve kantitesi açısından, uluslararası standatları yakalamış,bir kurum olma hedefindedir.

 

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 17 80
Tel: Fax (Belgegeçer) 0242 310 17 98