Spor Yöneticiliği Bölümü

Ulusal ve evrensel spor bilinci gelişmiş
Fırsat eşitliği temelinde, sporun toplumda yaygınlaştırılması felsefesine inanan
Sporu bir birikim ve kültür olayı olarak gören
Spor Bilimlerine ve Felsefesine inanan
Bilgiye, bütün araçları kullanarak ulaşabilen
Dünya ve ülke sporlarını bilen, bu sorunlara duyarlı
Spordaki değişiklikleri ve gelişmeleri yakından izleyen
Spora ilişkin eksiklik ve yanlışlıkları görebilen, toplumsal beklentileri okuyabilen
Zamanı etkin ve verimli kullanma bilinci gelişmiş
Diğer kültürlerle iletişim kurabilen
Mevcut mesleki bilgileri doğru ve tam edinmiş, yeniliklere ve değişimlere açık
Spor yöneticileri yetiştirmek
Spor bilimlerine ulusal ve uluslar arası düzeyde özgün katkılar yapmak
Kamuoyuna sporun sosyal boyutları ile ilgili doğru mesajları iletmek üzere vardır
Özgüveni gelişmiş yaratıcı, çalışkan, dürüst, alçakgönüllü, hoşgörülü,yardımsever,yeteneklerinin bilincinde ve katılımcı …

 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜNÜN VİZYONU

Spor Yöneticiliği Bölümü, yakın gelecekte (5-6 yıl içinde);

Sektörün beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, talep edilen, yetkin ve donanımlı spor yöneticileri yetiştiren,
“Danışılan”, spor yönetimi ve politiklalarına yön verebilen,
Spor Bilimleri alanında, yayın kalitesi ve kantitesi açısından uluslar arası standatları yakalamış bir kurum olma hedefindedir.

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16