Rekreasyon Bölümü

VİZYON

Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Bölümü evrensel değerler ışığında, bilimsel yöntemlerden yararlanarak, yaşam kalitesi yüksek nesillerin geleceği için üstün nitelikli rekreasyon uzmanları yetiştirir ve toplum yararına sunar.

 

MİSYON

Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek çağın gereksinimlerini algılayan, ulusal ve uluslararası sorunlara sahip çıkacak, fark yaratan rekreasyon uzmanları yetiştirmektir.

 

DEĞERLER

 • Rekreasyon ve serbest zamanın önemini insanların sağlığı için vurgular.
 • Profesyonelce eğitilmiş bireylerin programları planlama ve yönetme, tesisleri tasarlama ve yönetme ve kullanıcıların serbest zamanlarını sağlıklı şekilde geçirmeleri konusunda yönlendirir.
 • Mesleğin multdisipliner doğası ve sosyal, çevre, sağlık ve yönetim bilimlerinin serbest zaman ve rekreasyon çalışmaları yoluyla sentezlenmesinin önemini vurgular.
 • Araştırma ve eğitim yoluyla bölüm ve öğrenciler için bu alandaki bilgi birikimini artırılmasını gerekliliğini ortaya koyar.
 • Pedagoji, müfredat tasarımı ve öğretim teknolojisinde temel gelişimi sürdürmenin önemi vurgular.
 • Parkların ve dinlenme yerlerinin rekreasyon ve serbest zaman etkinlikleri için önemi ortaya koyar.
 • Bölümün akademik yeterliklerinin, araştırma ve mesleki uygulama yoluyla toplumlar üzerindeki etkilerini ifade eder.
 • Araştırma ve mesleki uygulama arasındaki boşluğu kapatmaya çalışan hizmetler programları sunar.

 

STRATEJİK HEDEFLER

 • Sektör odaklı eğitim vermek
 • Sektör beklentilerine uygun müfredat hazırlamak ve o yönde geliştirme çalışmaları yapmak
 • Program çıktılarını ve yeterliklerini yerine getirecek rekreasyon uzmanları yetiştirmek, rekreasyon bilimini multdisipliner bir formatta sürdürecebilecek, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayacak bilim insanlarını yetiştirmek
 • Rekreasyon kapsamında yer alan alt başlıklarda yaygın eğitim vermek ve uygulamalar yapmak Performans göstergeleri Amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğini her dönem sonunda dış paydaşlarla birlikte gözden geçirmek

 


Rekreasyon Bölümü TEZ UYGULAMA YÖNERGESİ VE EK FORMLAR
2017 -2018

Rekreasyon Uygulaması Dersi Dosyası (2015-2016)

Rekreasyon Bölümü Tez Değerlendime Formu(2017-2018)

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 17 80
Tel: Fax (Belgegeçer) 0242 310 17 98