Rekreasyon Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Bölümü 2007 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde lisans programı eğitimi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Ana Bilim Dalı bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programı ile doktora programı düzeyinde eğitim verilmektedir.

Rekreasyon; günümüz insanının önemli bir sağlık riski sayılan “hareketsizliğin” spor ve açık alan etkinlikleri ile önlenmesi, her yaştaki insanın bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine; aile, bölge ve ülke ekonomisine, turizm, sağlık ve spor etkinlikleri ile ülkemizin tanıtımı ve ulusal gelir sağlama katkısı bakımından önemli bir yere sahiptir.

Rekreasyon bölümü eğitim programının genel amacı; hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon uzmanları” yetiştirmektir.

Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Bölümü;

Rekreasyon ve serbest zamanın önemini insanların sağlığı için vurgular.

Rekreasyon ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar ilke ve olgular ile ilgili bilgileri sunar.

Uygulamaya dayalı rekreasyonel aktivitelerde (sportif, sosyal, kültürel, sanatsal vd.) hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgiyi vurgular.

Rekreasyon uygulamalarını etkileyebilecek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kültürel unsur ve olgulara önem verir.

Rekreasyonel etkinliklerin ve rekreasyon alanındaki organizasyonların iç ve dış çevre faktörleri, ilişki ve etkileşimleri, yönetimi ve ekonomi konuları ile ilgili bilgileri aktarır.

Bilimsel araştırma bilgisine önem verir.

Rekreasyon ile ilgili gelişmelerin takip edilmesini sağlar.

Mesleki ve bireysel gelişime yönelik uygulama ve projelerde liderlik yapar.

Rekreasyon alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır, sosyal sorumluluk projelerine öncülük eder.

Mezunları mesleğin multdisipliner doğası ve sosyal, çevre, sağlık ve yönetim bilimlerinin serbest zaman ve rekreasyon çalışmaları yoluyla sentezlenmesinin önemini vurgular.

Bölümün akademik yeterliklerinin, araştırma ve mesleki uygulama yoluyla toplumlar üzerindeki etkilerini ifade eder.

REKREASYON UYGULAMASI DERSİ (GÜZ DÖNEMİ) DOSYASI’nı indirmek için tıklayınız…

REKREASYON UYGULAMASI DERSİ (BAHAR DÖNEMİ) DOSYASI’nı indirmek için tıklayınız…

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: