Niš Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile görüşmeler gerçekleştirildi

İlimizde incelemelerde bulunmak için gelen Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fatma Neşe ŞAHİN, Doç. Dr. Dicle ARAS ve Arş. Gör. Dr. Özkan GÜLER ve Sırbistan Niš Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Aleksander Raković ve Prof. Dr. Daniel Stanković Fakültemizi ziyaret etmişlerdir. Ziyaret sırasında Sırbistan Niš Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Fakültemiz arasında değişim programları ve bilimsel araştırmalar kapsamında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: