Mazeret Sınavları

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları’na katılamayan öğrencilerin mazeret sınavları 13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi’nin;

14. maddesinin 1 (a) bendi gereği Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler, giremedikleri sınavlar için mazeret süreleri bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Özür Sınavı Başvuru Formu doldurarak mazeretlerini gösterir belge ile birlikte sbf@akdeniz.edu.tr adresine gönderebilirler.

Öğrenci Formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: