Mazeret Sınavı Başvuruları

Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi”nin 14 üncü Maddesi hükümleri gereğince; Öğrenciler 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mazeret Sınavı başvurularını http://sinavislem.akdeniz.edu.tr/ogrlgn.aspx adresinden yapabileceklerdir.  Başvuru girişi Öğrenci numarası ve OBS şifresi ile yapılacaktır.

Fakültemiz Uzaktan Eğitim Sınav Kuralları gereğince; “Öğrencinin herhangi bir nedenden ötürü (internet kesintisi, elektrik kesintisi vb.) sınavın gerçekleştirileceği uzaktan eğitim platformuna hiç erişim sağlayamamasını ve sınav anında sınav süresini kapsayacak şekilde kesinti yaşamasını veya sınav evrakını teslim edememesini yaratan bir mazeretinin, öğrenci tarafından ispatlanması istenecektir (Örn.; İnternet bağlantısında yaşanabilecek sorunla için internet sağlayıcısında sınav günü ve saatinde bölgenizde sorun olduğuna dair alınacak belge, Enerji kesintileri için bölgenizdeki yetkili elektrik dağıtım firmasından sorun olduğuna dair belge). Bu konuda sözlü beyanın dikkate alınmayacağı bilinerek gerekli önlemlerin alınması öğrencinin sorumluluğundadır.”

0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: