Kurullar

FAKÜLTE KURULU
Dekan
Prof.Dr. Fatih KILINÇ

Profesör Temsilcileri

Prof.Dr. Yaşar Gül ÖZKAYA

Prof.Dr. Fatoş Belgin YILDIRIM

Prof.Dr. M. Cengiz DEVAL

Doçent Temsilcileri

Doç.Dr. Alpay GÜVENÇ

Doç.Dr. Bahri GÜRPINAR

Dr.Öğr.Üyesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURNA

Bölüm Başkanları

Prof.Dr. Yaşar Gül ÖZKAYA

Prof.Dr. Adnan TURGUT

Doç.Dr. Faik ARDAHAN

Doç.Dr. K. Alparslan ERMAN

Raportör
Hacı Mahmut BALCI

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Dekan
Prof.Dr. Fatih KILINÇ

Profesör Temsilcileri

Prof.Dr. Yaşar Gül ÖZKAYA

Prof.Dr. Fatoş Belgin YILDIRIM

Prof.Dr. M. Cengiz DEVAL

Doçent Temsilcileri

Doç.Dr. Faik ARDAHAN

Doç.Dr. K. Alparslan ERMAN

Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Tuba MELEKOĞLU

Raportör

Hacı Mahmut BALCI

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 51 68
Tel: (Fax) :0242 310 17 98