Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Abdurrahman AKTOP Kurul Başkanı (Dekan)
Prof. Dr. Adnan TURGUT Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Hasan ŞAHAN Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Alpay GÜVENÇ Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Tuba MELEKOĞLU Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Güney ÇETİNKAYA Doçent Temsilcisi
Dr. Öğretim Üyesi Alkan UĞURLU Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
Recep AKKUŞCU Raportör

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: