İletişim
DEKANLIK
Prof. Dr. Abdurrahman AKTOP Dekan 310 17 79
Doç. Dr. Güney ÇETİNKAYA Dekan Yrd. 310 17 79
Doç. Dr. Tuba MELEKOĞLU Dekan Yrd. 310 17 79
H. Mahmut BALCI Fakülte Sekreteri 310 17 79
Emel KILINÇ Özel Kalem 310 17 79
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Ayşe GİRAY Öğrenci İşleri 310 68 03
Saliha GÜVENDİREN Öğrenci İşleri 310 68 10
BÖLÜM SEKRETERLERİ
Hilal ŞAFAK Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Sekreteri 310 68 21
İlkay İlknur KELEŞ Spor Yöneticiliği Bölümü Sekreteri 310 68 31
Sümeyra BOYUNEĞMEZ Antrenörlük Eğitimi Bölümü Sekreteri 310 68 04
Şilay ÇOBAN HELVACI Rekreasyon Bölümü Sekreteri 310 68 37
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR SEKRETERİ
Fatma TURAN Sporcu Sağlığı AD

Hareket ve Antrenman AD

227 44 00 / 2631
YAZI İŞLERİ / PERSONEL İŞLERİ
Saadet SUCU Personel İşleri ve Yazı İşleri 310 68 01
Didem ÖZDOĞRU Yazı İşleri ve Personel İşleri 310 68 38
EVRAK KAYIT
Emine ERKEKLİ Evrak Kayıt 227 44 00 / 2630
MALİ İŞLER
Nurcan DEMİRCİ Mali İşler 310 68 00
TAŞINIR KAYIT
Nazlı TEKİN Taşınır Kayıt Yetkilisi 310 68 02
GÜVENLİK / DANIŞMA 310 17 80

 

Adres: Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke,  07058, Antalya.
E. Posta: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Fax (Belgegeçer): 0242 310 17 98

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: