İdari Personel

 

Recep AKKUŞCU

Fakülte Sekreteri

Ofis: 128

Tel.: (0242) 310 17 81

E-posta: recepak@akdeniz.edu.tr

Emel KILINÇ

Dekanlık Özel Kalem

Ofis: 301

Tel.: (0242) 310 17 79

E-posta: emelk@akdeniz.edu.tr

Nurcan DEMİRCİ

Mali İşler

Ofis: 114

Tel.: (0242) 310 68 00

E-posta: nurcandemirci@akdeniz.edu.tr

Şilay ÇOBAN HELVACI

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ofis: 113

Tel.: (0242) 310 68 02

E-posta: shelvaci@akdeniz.edu.tr

Hilal ŞAFAK

Bölüm Sekreteri

Ofis: 229

Tel.: (0242) 310 68 21

E-posta: hilalsafak@akdeniz.edu.tr

Sümeyra BOYUNEĞMEZ

Bölüm Sekreteri

Ofis: 331

Tel.: (0242) 310 68 04

E-posta: sumeyrab@akdeniz.edu.tr

Ayşe Devrim DAĞ

Lisansüstü Programlar Sekreteri

Ofis:

Tel.: (0242) 310 68 31

E-posta: aysedevrim@akdeniz.edu.tr

İlker Burak KAYA

Spor Okulları Sorumlusu

Ofis: 113

Tel.: (0242) 227 44 00/2628

E-posta: ilkerburakkaya@akdeniz.edu.tr

Didem ÖZDOĞRU

Yazı ve Personel İşleri

Ofis: 102

Tel.:(0242) 310 68 38

E-posta: dozdogru@akdeniz.edu.tr

Saadet SUCU

Personel ve Yazı İşleri

Ofis: 102

Tel.: (0242) 310 68 01

E-posta: sucu@akdeniz.edu.tr

Ayşe GİRAY

Öğrenci İşleri

Ofis: 104

Tel.: (0242) 310 68 03

E-posta: aysegiray@akdeniz.edu.tr

Saliha GÜVENDİREN

Öğrenci İşleri

Ofis: 104

Tel.: (0242) 310 68 10

E-posta: sguvendiren@akdeniz.edu.tr

Emine ERKEKLİ

Evrak Kayıt

Ofis: 104

Tel.: (0242) 227 44 00 / 2630

E-posta: emineerkekli@akdeniz.edu.tr

Gülcan KAHYALAR

Kalite – TDP Sekreteri

Ofis: 102

Tel.: (0242) 310 68 37

E-posta: dgulcan@akdeniz.edu.tr

Süleyman ÇELİK

Bilgi İşlem

Ofis: 126

Tel.: (0242) 310 68 26

E-posta:

Necati ERSOY

Tek. Yrd.

Ofis: 

Tel.: (0242) 227 44 00 / 2087

E-posta: nersoy@akdeniz.edu.tr

Ardeşir ÇÖLEMERİKLİ

Teknisyen

Ofis:

Tel.: (0242) 310 19 03

E-posta: ardesir@akdeniz.edu.tr

Ramazan KOCA

Bekçi

Ofis:

Tel.: (0242) 310 17 80

E-posta: rkoca@akdeniz.edu.tr

Kerim ÇELİK

Bekçi

Ofis:

Tel.:(0242) 310 17 80

E-posta: kerimcelik@akdeniz.edu.tr

Dudu DEMİREL

Dekanlık Çay Ocağı

Ofis:

Tel.: (0242) 227 44 00 / 2694

E-posta: dududemirel@akdeniz.edu.tr

Ümüt YÖRÜK

Hizmetli

Ofis:

Tel.: (0242) 227 44 00 / 2636

E-posta: umutyoruk@akdeniz.edu.tr

Serpil ERÇELİK

Temizlik

Ofis:

Tel.: (0242) 227 44 00 / 2636

E-posta: serpilercelik@akdeniz.edu.tr

Celal AYMAZ

Temizlik

Ofis:

Tel.: (0242) 227 44 00 / 2636

E-posta: @akdeniz.edu.tr

Ercan TURA

Güvenlik

Ofis:

Tel.: (0242) 310 17 80

E-posta:

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: