İdari Personel

Hacı Mahmut BALCI


Fakülte Sekreteri
E. Posta:

mahmutbalci@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1781

 

Şef SEZAİ SOLAK

Mali İşler

E. Posta:

ssolak@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6800

 

Şef OSMAN TURGUT

Taşınır Kayıt Yetkilisi

E. Posta:

osmanturgut@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6802

 

Havva GÖNCÜ


Dekanlık (Özel Kalem)

E. Posta:

@akdeniz.ed  u.tr

Tel:(0242) 310 1779 

Saliha GÜVENDİREN

Memur

Öğrenci İşleri

E. Posta:

sguvendiren@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6810

 

Ayşe GİRAY

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

E. Posta:

aysegiray@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6803

 

Saadet SUCU

Bilgisayar İşletmeni

Yazı İşleri-Evrak ve Personel İşleri

E. Posta: sucu@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6801

 

Didem ÖZDOĞRU

Bilgisayar İşletmeni

Yazı İşleri – Evrak ve Personel İşleri

E. Posta: dozdogru@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6838

 

Sümeyra BOYUNEĞMEZ

Bilgisayar İşletmeni

Bölümler Sekreteri
E. Posta:

sumeyrab@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6804

 

İlkay İlknur KELEŞ
Bilgisayar İşletmeni

Bölümler Sekreteri

E. Posta:

ilkaykeles@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6831

 

Osman ŞİMŞEK

Teknisyen

E. Posta:

osmansimsek@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1900

 

Ardeşir ÇÖLEMERİKLİ

Teknisyen

E. Posta:

ardesir@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 1903

 

Necati ERSOY

Tekn. Yardımcısı

E. Posta:

nersoy@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 2087

 

Kerim ÇELİK

Bekçi

E. Posta:

Tel: (0242) 3101778

 

Ramazan KOCA

Bekçi

E. Posta:

Tel: (0242) 3101778

 

ÜMÜT YÖRÜK

Hizmetli

E. Posta:

Tel:

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 51 68
Tel: (Fax) :0242 310 17 98