İdari Personel
1 Müslüm DUMAN

Fakülte Sekreter V.

E. Posta:

mduman@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1781

 

2 Şef SEZAİ SOLAK

Mali İşler

E. Posta:

ssolak@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6800

 

3 Şef OSMAN TURGUT

Taşınır Kayıt Yetkilisi

E. Posta:

osmanturgut@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6802

 

4 SÜMEYRA BOYUNEĞMEZ

Dekan Sekreteri

E. Posta:

sumeyrab@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 1779

 

5 Saliha GÜVENDİREN

Memur

Öğrenci İşleri

E. Posta:

sguvendiren@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6810

 

6 Ayşe GİRAY

Öğrenci İşleri – Bigisayar İşletmeni

E. Posta:

aysegiray@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6803

 

7 Saadet SUCU

Bilgisayar İşletmeni

Yazı İşleri-Evrak ve Personel İşleri

E. Posta: sucu@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6801

 

8 Didem ÖZDOĞRU

Bilgisayar İşletmeni

Yazı İşleri – Evrak ve Personel İşleri

E. Posta: dozdogru@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6838

 

9 Osman ŞİMŞEK

Teknisyen

E. Posta:

osmansimsek@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1900

 

10a Ardeşir ÇÖLEMERİKLİ

Teknisyen

E. Posta: ardesir@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 1903

 

11a Necati ERSOY

Tekn. Yardımcısı

E. Posta: nersoy@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 2087

 

10 Kerim ÇELİK

Bekçi

E. Posta:

Tel: (0242) 3101778

 

11 Ramazan KOCA

Bekçi

E. Posta:

Tel: (0242) 3101778

 

15 ÜMÜT YÖRÜK

Hizmetli

E. Posta:

Tel:

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16