Doktora Programı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Spor Bilimleri Doktora Programı

Programa Kabul Şartları : Beden Eğitimi ve Spor, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Dallarında yüksek lisans eğitimi almış ve Yüksekokul Müdürlüğü’nce uygun görülen lisansüstü mezunları kabul edilir. Beden Eğitimi ve Spor Alanı dışında eğitim almış ve lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden Yüksekokul Müdürlüğünce uygun görülenler Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar.

 

Gerekli Kredi Miktarı : 120 AKTS Ders +120 AKTS Tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisi (En az 21 Ulusal kredi, 7 adet ders ve 2 adet seminer) Ayrıca, öğrenci tez savunma sınavına kadar “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” ile “Gelişim ve Öğrenme” derslerini kredisiz olarak almak ve başarmak zorundadır.

Alan Koordinatörü : Doç.Dr.Hasan ŞAHAN

Program Koordinatörü : Doç.Dr.Hasan ŞAHAN

Programda Görev Alan
Öğretim Üyeleri :

Prof.Dr.Nuri ÜNAL Prof.Dr.Nilüfer BALCI
Prof.Dr.Y.Gül ÖZKAYA
Doç.Dr.Abdurrahman AKTOP Doç.Dr.Alpay GÜVENÇ
Doç.Dr.Adnan TURGUT Doç.Dr.Hasan ŞAHAN
Yrd.Doç.Dr.Haluk ÇEREZ Doç.Dr.Evren AĞYAR
Yrd.Doç.Dr.Filiz YAYLACI Yrd.Doç.Dr.Zehra CERTEL
Yrd.Doç.Dr.Tuba MELEKOĞLU Yrd.Doç.Dr.Faik ARDAHAN
Yrd.Doç.Dr.Tennur YERLİSU LAPA Yrd.Doç.Dr.Mustafa ALTINKÖK
Yrd.Doç.Dr.Asuman ŞAHAN Doç.Dr.Alparslan ERMAN
Doç.Dr.Bahri GÜRPINAR

1.YARIYIL (GÜZ)
ZORUNLU DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SĞE 7901 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 8 8
SĞE 7903 Danışmanlık 0 1 1 1
TOPLAM 9

SEÇMELİ DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SPB 7001 Egzersize Biyokimyasal Uyum 3 0 3 6
SPB 7003 İleri Antrenman Bilgisi 3 0 3 6
SPB 7007 Beden Eğitimi Sporda Arayışlar Ve Yeni Yönelimler 3 0 3 6
SPB 7009 Rehabilitatif Spor 3 0 3 6
SPB 7011 Kompleks Hareketlerin Kontrolü Ve Motor Öğrenme 3 0 3 6
SPB 7013 Engelliler İçin Beden Eğitimi Ve Sporda İlkeler Ve Yöntemler 3 0 3 6
SPB 7015 Uygulamalı Spor Psikolojisi 3 0 3 6
SPB 7017 Spor Bilimlerinde Araştırma ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 6
SPB 7019 Spor Bilimlerinde İstatistiksel Yaklaşımlar 3 0 3 6
SPB 7021 Spor Yaralanmaları Sonrası Toparlanma 3 0 3 6
SPB 7023 Sporda İleri Performans Testleri 3 0 3 6
SPB 7025 İleri Egzersiz Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 7027 Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite 3 0 3 6
SPB 7029 Egzersize Nöromusküler Cevaplar ve Uyumlar 3 0 3 6
SPB 7031 Egzersiz ve Endokrin Sistem 3 0 3 6
SPB 7033 Egzersiz ve Solunum Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 7035 Egzersiz ve Dolaşım Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 7037 Egzersiz ve Kas Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 7039 İleri Sporcu Beslenmesi 3 0 3 6
SPB 7041 İleri Kinesiyoloji ve İskelet-Kas Biyomekaniği 3 0 3 6
SPB 7043 Spor Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 3 6
SPB 7045 Spor Eğitiminde Program Değerlendirme 3 0 3 6
SPB 7047 Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları 3 0 3 6
SPB 7049 Sporda Sponsorluk 3 0 3 6
SPB 7051 Karşılaştırmalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi 3 0 3 6
SPB 7053 Rekreasyonda Güncel Konular 3 0 3 6
SPB 7055 Sportmenlik ve Spor Ahlakı 3 0 3 6
SPB 7057 Egzersiz ve Toplum Sağlığı 3 0 3 6
SPB 7059 Yaşlılarda Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi 3 0 3 6

2.YARIYIL (BAHAR)
ZORUNLU DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SĞE 7902 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 8 8
SĞE 7904 Danışmanlık 0 1 1 1
SPB 7002 Seminer I 0 1 1 4
TOPLAM 13

SEÇMELİ DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SPB 7006 Rehabilitatif Spor 3 0 3 6
SPB 7008 Egzersize Biyokimyasal Uyum 3 0 3 6
SPB 7010 İleri Antrenman Bilgisi 3 0 3 6
SPB 7012 Beden Eğitimi Sporda Arayışlar Ve Yeni Yönelimler 3 0 3 6
SPB 7014 Kompleks Hareketlerin Kontrolü Ve Motor Öğrenme 3 0 3 6
SPB 7016 Engelliler İçin Beden Eğitimi Ve Sporda İlkeler Ve Yöntemler 3 0 3 6
SPB 7018 Uygulamalı Spor Psikolojisi 3 0 3 6
SPB 7020 Spor Bilimlerinde Araştırma ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 6
SPB 7022 Spor Bilimlerinde İstatistiksel Yaklaşımlar 3 0 3 6
SPB 7024 Spor Yaralanmaları Sonrası Toparlanma 3 0 3 6
SPB 7026 Sporda İleri Performans Testleri 3 0 3 6
SPB 7028 İleri Egzersiz Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 7030 Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite 3 0 3 6
SPB 7032 Egzersize Nöromusküler Cevaplar ve Uyumlar 3 0 3 6
SPB 7034 Egzersiz ve Endokrin Sistem 3 0 3 6
SPB 7036 Egzersiz ve Solunum Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 7038 Egzersiz ve Dolaşım Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 7040 Egzersiz ve Kas Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 7042 İleri Sporcu Beslenmesi 3 0 3 6
SPB 7044 İleri Kinesiyoloji ve İskelet-Kas Biyomekaniği 3 0 3 6
SPB 7046 Spor Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 3 6
SPB 7048 Spor Eğitiminde Program Değerlendirme 3 0 3 6
SPB 7050 Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları 3 0 3 6
SPB 7052 Sporda Sponsorluk 3 0 3 6
SPB 7054 Karşılaştırmalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi 3 0 3 6
SPB 7056 Rekreasyonda Güncel Konular 3 0 3 6
SPB 7058 Sportmenlik ve Spor Ahlakı 3 0 3 6
SPB 7060 Egzersiz ve Toplum Sağlığı 3 0 3 6
SPB 7062 Yaşlılarda Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi 3 0 3 6

 

3.YARIYIL (GÜZ)
ZORUNLU DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SĞE 8901 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 8 8
SĞE 8903 Danışmanlık 0 1 1 1
TOPLAM 9

SEÇMELİ DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SPB 8011 Kompleks Hareketlerin Kontrolü Ve Motor Öğrenme 3 0 3 6
SPB 8013 Egzersize Biyokimyasal Uyum 3 0 3 6
SPB 8015 İleri Antrenman Bilgisi 3 0 3 6
SPB 8017 Beden Eğitimi Sporda Arayışlar Ve Yeni Yönelimler 3 0 3 6
SPB 8019 Rehabilitatif Spor 3 0 3 6
SPB 8021 Engelliler İçin Beden Eğitimi Ve Sporda İlkeler Ve Yöntemler 3 0 3 6
SPB 8023 Uygulamalı Spor Psikolojisi 3 0 3 6
SPB 8025 Spor Bilimlerinde Araştırma ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 6
SPB 8027 Spor Bilimlerinde İstatistiksel Yaklaşımlar 3 0 3 6
SPB 8029 Spor Yaralanmaları Sonrası Toparlanma 3 0 3 6
SPB 8031 Sporda İleri Performans Testleri 3 0 3 6
SPB 8033 İleri Egzersiz Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 8035 Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite 3 0 3 6
SPB 8037 Egzersize Nöromusküler Cevaplar ve Uyumlar 3 0 3 6
SPB 8039 Egzersiz ve Endokrin Sistem 3 0 3 6
SPB 8041 Egzersiz ve Solunum Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 8043 Egzersiz ve Dolaşım Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 8045 Egzersiz ve Kas Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 8047 İleri Sporcu Beslenmesi 3 0 3 6
SPB 8049 İleri Kinesiyoloji ve İskelet-Kas Biyomekaniği 3 0 3 6
SPB 8051 Spor Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 3 6
SPB 8053 Spor Eğitiminde Program Değerlendirme 3 0 3 6
SPB 8055 Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları 3 0 3 6
SPB 8057 Sporda Sponsorluk 3 0 3 6
SPB 8059 Karşılaştırmalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi 3 0 3 6
SPB 8061 Rekreasyonda Güncel Konular 3 0 3 6
SPB 8063 Sportmenlik ve Spor Ahlakı 3 0 3 6
SPB 8065 Egzersiz ve Toplum Sağlığı 3 0 3 6
SPB 8067 Yaşlılarda Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi 3 0 3 6

4.YARIYIL (BAHAR)
ZORUNLU DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SĞE 8902 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 8 8
SĞE 8904 Danışmanlık 0 1 1 1
SPB 8002 Seminer II 0 1 1 4
TOPLAM 13

SEÇMELİ DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SPB 8006 Engelliler İçin Beden Eğitimi Ve Sporda İlkeler Ve Yöntemler 3 0 3 6
SPB 8008 Uygulamalı Spor Psikolojisi 3 0 3 6
SPB 8010 Egzersize Biyokimyasal Uyum 3 0 3 6
SPB 8012 İleri Antrenman Bilgisi 3 0 3 6
SPB 8014 Beden Eğitimi Sporda Arayışlar Ve Yeni Yönelimler 3 0 3 6
SPB 8016 Rehabilitatif Spor 3 0 3 6
SPB 8018 Kompleks Hareketlerin Kontrolü Ve Motor Öğrenme 3 0 3 6
SPB 8020 Spor Bilimlerinde Araştırma ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 6
SPB 8022 Spor Bilimlerinde İstatistiksel Yaklaşımlar 3 0 3 6
SPB 8024 Spor Yaralanmaları Sonrası Toparlanma 3 0 3 6
SPB 8026 Sporda İleri Performans Testleri 3 0 3 6
SPB 8028 İleri Egzersiz Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 8030 Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite 3 0 3 6
SPB 8032 Egzersize Nöromusküler Cevaplar ve Uyumlar 3 0 3 6
SPB 8034 Egzersiz ve Endokrin Sistem 3 0 3 6
SPB 8036 Egzersiz ve Solunum Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 8038 Egzersiz ve Dolaşım Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 8040 Egzersiz ve Kas Fizyolojisi 3 0 3 6
SPB 8042 İleri Sporcu Beslenmesi 3 0 3 6
SPB 8044 İleri Kinesiyoloji ve İskelet-Kas Biyomekaniği 3 0 3 6
SPB 8046 Spor Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 3 6
SPB 8048 Spor Eğitiminde Program Değerlendirme 3 0 3 6
SPB 8050 Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları 3 0 3 6
SPB 8052 Sporda Sponsorluk 3 0 3 6
SPB 8054 Karşılaştırmalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi 3 0 3 6
SPB 8056 Rekreasyonda Güncel Konular 3 0 3 6
SPB 8058 Sportmenlik ve Spor Ahlakı 3 0 3 6
SPB 8060 Egzersiz ve Toplum Sağlığı 3 0 3 6
SPB 8062 Yaşlılarda Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi 3 0 3 6

5.YARIYIL (GÜZ)
ZORUNLU DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SĞE 9901 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 8 8
SĞE 9905 Danışmanlık 0 1 1 1
SĞE 9909 Tez Çalışması 0 5 3 21
TOPLAM 30

6.YARIYIL (BAHAR)
ZORUNLU DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SĞE 9902 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 8 8
SĞE 9906 Danışmanlık 0 1 1 1
SĞE 9910 Tez Çalışması 0 5 3 21
TOPLAM 30

7.YARIYIL (GÜZ)
ZORUNLU DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SĞE 9903 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 8 8
SĞE 9907 Danışmanlık 0 1 1 1
SĞE 9011 Tez Çalışması 0 5 3 21
TOPLAM 30

 

8.YARIYIL (BAHAR)
ZORUNLU DERSLER:

ALAN KODU DERS KODU DERSİN ADI KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ
SĞE 9904 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 8 8
SĞE 9908 Danışmanlık 0 1 1 1
SĞE 9912 Tez Çalışması 0 5 3 21
TOPLAM 30

-Seçmeli ders gruplarındaki aynı isimli dersler bir kez seçilebilir.
-Öğrenci bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders (Zorunlu + Seçmeli) alır.
-Doktora öğrencileri, ders aşamasında dönemlik en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir. (Dönemlik 30 AKTS’nin üstünde alınacak fazla kredi için Anabilim Dalı Başkanlığı, Danışman ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı gereklidir.)

 

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16