Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

 

İnsanın fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal olarak sağlıklı yaşam anlamına katkıda bulunan her anlamda üreten felsefesine göre hazırlamaktır (yetiştirmektir).

– Çağdaş Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmek style=”font-family: comic sans ms,sans-serif;”>-Beden Eğitimi faaliyetlerini topluma sevdirmek
– Sosyal bütünleşmeyi sağlamak
– İnsan ilişkilerini geliştirmek
– Fair Play anlayışını kazandırmak
– Mezunların eğitimine destek vermek
– Yaşadığımız çevrede yetenekli olan bireyleri belirlemek veya belirlenmiş olan yetenekli olan öğrencileri yönlendirmek
– Bireylere Beden Eğitimi ile ilgili merak ettikleri konularda bilimsel destek ve kaynak oluşturmak
– Toplumun farklı çevrelerine Beden Eğitiminin katkı ve faydaları konusunda seminer ve konferanslar ile bilinçlendirmek
– Özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlere ulaşmak, beden eğitimi vasıtasıyla kendilerini ifade etmelerine yardım etmek
– Akdeniz ikliminin insanlar üzerine etkilerini azaltmak
– Beden dersi anlayışından Beden eğitimi dersi anlayışını eğitim kurumlarına yerleştirmek
– Farklı yaş grubundaki bireylerin serbest zamanlarını değerlendirme ve potansiyel enerjilerini boşaltarak sosyalleşmelerini katkıda bulunmak
– Bölüm yönetimi anlayışı olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştirmek ve her yaş grubundaki bireylerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyla gelişimlerine katkıda bulunmak
– Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

 

MİSYON

Çağdaşlığın gereği olan başarı koşullarını kavramış,eğiticiler olarak yetişmelerini sağlamak için ilgili yöntemleri bulmak,uygulamak ve geliştirmektir.

Beden eğitimi öğretmenliği bölümünün amacı: Beden eğitimi etkinliklerini topluma sevdiren, insan ilişkilerini geliştirerek sosyal bütünleşmeyi Fair Play anlayışı doğrultusunda sağlamaya çalışan bireylere beden eğitimi ile ilgili merak edilen konularda bilimsel destek ve kaynak oluşturan özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlerin beden eğitimi etkinlikleri ile kendilerini ifade etmelerine yardım eden beden eğitimi dersi anlayışını eğitim kurumlarına yerleştiren bölüm yönetimi anlayışı ile de birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren ve her yaş grubundakji bireylerin bedensel, zihinsel,sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunan çağdaş dünya ile entegre olan beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmektir.

 

VİZYON

Beden eğitiminin birey ve toplum üzerindeki etkilerini izleyebilen ve değerlendirebilen aktif yaratıcı yenilikçi eleştirebilen özgür ve bilimsel düşünen insan haklarına saygılı yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren çağdaşlık kriterlerine ve globalleşen dünya koşullarına uyum sağlayan eğiticiler yetiştirmektir.

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16