Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1. Beden eğitimi ve spor eğitimi alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir.

2. Beden eğitimi ve spor eğitimi alanının öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir.

3. Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır.

4. Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar.

5. Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar.

6. Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür.

7. Ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır.

8. Millî, manevi ve evrensel değerleri gözetir.

9. Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler.

10. Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği kurar.

11. Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır.

12. Fiziksel performans geliştirmeyi sağlama ve korumaya yönelik planlama yapar

 

MİSYON

 

Beden eğitimi ve spor eğitimi alanında, organizasyon ve liderlik özelliğine sahip, yetenek seçimi yapabilen, antrenman ve eğitim programları geliştirebilen, derslerde etkili eğitim kuram yöntem ve tekniklerini kullanabilen, milli manevi ve evrensel değerleri benimseyen, güncel konuları ve yeni yaklaşımları takip edebilen, bilimsel araştırma becerilerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinmiş, disiplinler arası ilişki kurabilen, eğitim alanındaki yeniliklere açık ve eğitim sistemindeki sorunları çözmeyi hedefleyen bireyler/akademisyenler yetiştirmektir.

 

VİZYON

Beden eğitimi ve spor eğitimi alanında, üst düzey araştırma yapabilecek, uygun öğrenme deneyimleri tasarlayarak toplumun sosyal, kültürel, sağlık ve sportif gelişimine katkı sağlayabilecek ve kendi mesleki gelişimini sürdürebilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 51 68
Tel: (Fax) :0242 310 17 98