Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1993 yılında kurulmuştur. Günümüzde, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi AD ve Sporda Psiko-Sosyal Alanlar AD’nı bünyesinde bulunduran bölümümüzde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim ve öğretim devam etmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü; spor pedagojisi, motor davranış, fiziksel uygunluk, fiziksel aktivite ve sağlık, sporda psiko-sosyal alanlar ve eğitim bilimleri (eğitimde program geliştirme, eğitim yönetimi ve planlanması, eğitimde ölçme ve değerlendirme) alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: