Antalya Görme Engelliler Derneği ile “Spora Gönül Ver’” projesi için paydaşlık anlaşması sağlanmıştır

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Antalya Görme Engelliler Derneği arasında ‘Spora Gönül Ver’ projesi için paydaşlık anlaşması sağlanmıştır. Bu projeye Antalya’da ikamet eden öğrencilerimiz katılabileceklerdir. Projeye katılan öğrencilerimiz Şubat 2022 tarihine kadar Goalball – B1 Futbol – Futsal – Atletizm – Judo – Yüzme – Satranç ve Halter Görme Engelli branşlarında çeşitli görevler alacaklardır. Projede yer almak isteyen öğrencilerimizin Dr. Öğretim Üyesi Erdi KAYA (erdikaya@akdeniz.edu.tr) ile iletişime geçebilir.

0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: