Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2000 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Lisansüstü düzeyde Hareket ve Antrenman AD’da yüksek lisans ve doktora, Sporcu Sağlığı AD’da yüksek lisans programları aktif bir şekilde eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde; egzersiz ve spor fizyolojisi, motor davranış, antrenman bilimi, egzersiz ve spor psikolojisi, spor biyomekaniği, sporcu sağlığı, fiziksel aktivite ve sporcu beslenmesi alanlarında çalışmalar devam etmektedir.

 

 

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: