2021-2022 Güz Dönemi Yatay Geçiş Sonuçları

2020-2021 Güz dönemi yatay geçiş sonuçları için lütfen tıklayınız.

Kesin kayıt tarihleri: 13-17 Eylül 2021

Yedek adayların kesin kayıt tarihleri: 20-24 Eylül 2021

Kayıt yeri: Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri

Kayıt için gerekli belgeler: Kimlik fotokopisi ve Yatay Geçişine engel bir durum olmadığına dair belge

NOT: Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yatay geçiş sonuçlarında sehven yapılan hata sebebiyle liste tekrar güncellenmektedir.

0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: