2021-2022 Bahar Yarıyılı İçin Önemli Tarihler

Aşağıda yer alan ve Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takviminde de belirtilen tarihler dışında işlem yapılmayacaktır. Tüm öğrencilerimizin başvuru ve işlemlerini bu tarihlere uygun yapması gerekmektedir. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçmesi dileğiyle…

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

 

Faaliyet Tarih
Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi 07-11 Şubat 2022
Öğrenime Ara İzni Başvurusu İçin Son Gün 11 Şubat 2022
Derslerin Başlaması 14 Şubat 2022
Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar) 14-18 Şubat 2022
Ders Muafiyet Başvurusu İçin Son Gün 18 Şubat 2022
Dersten Çekilmenin Son Günü 04 Mart 2022

 

0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: