2021-2022 Bahar Dönemi Zorunlu 5(i) Dersleri Ara Sınavı Mazeret Sınavları

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uzaktan öğretim şeklinde yürütülmekte olan zorunlu 5(i) derslerinin ara sınavlarında mazeret başvurusu kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavları 14 Mayıs 2022 Cumartesi yapılacaktır. Sınav programı aşağıda verilmiştir.

Önemli Not: Öğrenciler mazeret sınavı için başvurularını okudukları birime (Fakülte veya MYO) yapacaklardır.

Sınav Tarihi ve Yeri: 14 Mayıs 2022 Cumartesi / ASOS üzerinden çevrimiçi (ASOS sınav rehberi için Tıklayınız.)

Saat ve Dersler:

13.00 – Yabancı Dil Sınavı (YBD 102/122/131/181 İngilizce II ve YBD 104/124 Almanca II)

14.00 – Türk Dili I Sınavı (TDB 102/106)

15.00 – Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Sınavı (ATA 102/106)

0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: