2018-2020 Fakülte Öğrenci Temsilcileri Seçim Sonuçları

28 Kasım 2017 tarihinde Spor Bilimleri Fakültesinde yapılan 2018-2020 dönemi Fakültemiz Öğrenci Temsilcisinin belirlenmesi için yapılan bölüm temsilciliği seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

 
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Temsilcisi
 
Selen AKIN
 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Temsilcisi
 
Batuhan YENİYOL
 
Spor Yöneticiliği Bölümü Temsilcisi
 
Meltem TARIM
 
Rekreasyon Bölümü Temsilcisi
 
Büşra Buse AKSU
0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 51 68
Tel: (Fax) :0242 310 17 98