Formlar

Öğretim Elemanı Formları

 1. Ders Telafi Programı Formu
 2. Sınıf Danışmanı Toplantı Tutanağı

Öğrenci Formları

 1. Başka Bölümden Ders Alma Talep Formu
 2. Dersten Çekilme Talep Formu
 3. Gecikmeli Katkı Payı Başvuru Formu 
 4. Katkı Payı İade Talep Formu
 5. Kayıt Sildirme Talep Formu
 6. Mazeret Sınavı Başvuru Formu 
 7. Muafiyet Talep Formu
 8. Öğrenime Ara İzni Talep Formu 
 9. Sınav Sonucuna İtiraz – Maddi Hata Formu 
 10. Tek Ders Sınavı Talep Formu
 11. Yaz Okulu Başvuru Formu
 12. Yeni Kimlik Kartı Formu
 13. Mezuniyet İşlemlerinin Ertelenmesi Talep Formu

İş Akışları

 1. BAŞKA BÖLÜMLERDEN DERS ALMA
 2. DERSTEN ÇEKİLME
 3. GECİKMELİ KATKI PAYI
 4. KATKI PAYI İADE
 5. KAYIT SİLDİRME
 6. MAZERET SINAVI
 7. MUAFİYET TALEP FORMU
 8. ÖĞRENİME ARA İZNİ
 9. SINAV SONUCUNA İTİRAZ (MADDİ HATA)
 10. TEK DERS SINAVI BAŞVURU
 11. YAZ OKULU BAŞVURU
Eklenme tarihi :25.12.2022 11:47:14
Son güncelleme : 6.10.2023 11:31:24