Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

Öğretim Elemanı başına düşen yıllık yayın sayısını artırmak;
Eğitim programlarımızı, Ülke ve dünya gerçekleri doğrultusunda güncellemek;
Spor Bilimlerini Üniversitemizde, Bölgemizde, Ülkemizde ve uluslararası alanda tanıtmak ve spor bilimlerinin gelişimine katkı sağlamak;
Toplam Kalite Yönetimi anlayışına uygun bir “kalite kültürü” oluşturmak;
Huzurlu, güvenli, mutlu ve üretken bir Spor Bilimleri Fakültesi için, “insan” odaklı ve “değerler” temelinde bir yönetim anlayışı benimsemek…

Değerlerimiz

Öğretim Elemanlarımız, eğitim – öğretim etkinliklerinde, hümanist yaklaşımı benimser…
Bütün öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz saygındır…
Spor, biyo-psiko-sosyal bir süreçtir. Kültürel, felsefi ve tarihsel açıdan önemlidir…
Spor Bilimleri araştırmaları ve uygulamaları, dikkatle planlanır, özenle uygulanır ve sonuçları izlenir…
Etik ilkelerden asla ödün verilmez…
Eğitimde “mükemmellik”, üzerinde önemle durduğumuz bir hedefimizdir…
Öğretim Elemanlarımız, birbirlerinin alanlarına saygılıdır…
Öğretim Elemanlarımız, öğrencilerimiz ve idari personelimiz, gönüllü-sorumlu çalışmalarda ilgili ve duyarlıdırlar…
Hedeflerimize ulaşmada, “ölçme ve değerlendirme” önemli bir yer tutar…
Öğretim Elemanlarımız ve idari personelimiz, Kalite Yönetimi çalışmalarına gönülden katılır…
Spor kültürü, “spora ilişkin her türlü değeri, ürünü ve davranışı” belirtir…
Spor, “kültürü”, “ahlakı” ve “değerleri” ile sadece spordur. Sporda, başarı için, her şey mübah değildir…

Eklenme tarihi :4.10.2022 12:53:13
Son güncelleme : 4.10.2022 12:53:56