Spor Bilimleri Fakültesi Resmi Twitter Hesapları

Sevgili öğrencilerimiz salgın nedeni ile sizlerden uzak kaldığımız bu süreçte Fakültemiz sosyal medya (twitter) adresleri üzerinden de bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Sağlıklı Günlerde heb birlikte olmak dileklerimizle…

 

Spor Bilimleri Fakültesi Resmi Twitter Hesabı

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Resmi Twitter Hesabı

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Resmi Twitter Hesabı

Rekreasyon Bölümü Resmi Twitter Hesabı

Spor Yöneticiliği Bölümü Resmi Twitter Hesabı

 

Spor Bilimleri Fakültesi Yönetimi

0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: