Özel Yetenek Sınavı Hakkında ÇOK Önemli Duyuru!!!

Özel Yetenek Sınavı Hakkında Önemli Duyuru

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2017 Ösys kılavuzunda belirttiği üzere, Spor Lisesi/Spor Bölümü mezunu öğrencilerle ilgili madde uyarınca tekrar değerlendirme yapılıp yerleştirme puanları yeniden hesaplanacağı için, Özel yetenek sınavı YERLEŞTİRME SONUÇLARI güncelleme ve düzeltme yapıldıktan sonra tekrar ilan edilecektir…

Tüm Adayların Dikkatine Sunulur…

0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16