Özel Yetenek Sınavı 2017 (Yeni)

Özel Yetenek Sınavı Yönergesi 2017 için tıklayınız…

Özel Yetenek Sınavı Esasları 2017 için tıklayınız…

Spor Özgeçmişi Değerlendirme Tablosu 2017 için tıklayınız…

BAŞVURU İÇİN BARAJ PUANLARI : YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinden

Milli Sporcular dışındaki başvurularda;

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 220 diğer bölümler için ise 200 Ham puan almış olmak gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Lütfen yukarıda yer alan Özel Yetenek Sınav Yönergesini okuyunuz…

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Takvimi

10-16 Ağustos 2017 Ön Kayıt Tarihleri(Ön başvuru internet ortamında yapılarak istenen evrakların teslim edilmesi gerekmektedir.)
21-23 Ağustos 2017 Özel Yetenek Sınav Tarihleri
25 Ağustos 2017 Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü
29 Ağustos 2017 Özel Yetenek Sınav Sonuçlarına İtirazın Son Günü
05-08 Eylül 2017 Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
11-15 Eylül 2017 Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16