Beden Eğ. ve Spor Bölüm Başkanlığı
  Öğr. Gör. Fikret YILDIZ

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

fyildiz@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6830

Öğr.Gör. Süleyman AKAY

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

akay@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6839

 

Öğr. Gör. Nuray TATLISU

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

tatlisun@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1789
 

Öğr. Gör. Güray EKİCİ

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

gurayekici@gmail.com

Tel: (0242) 310 6846

 

 

Öğr. Gör. MEHMET FATİH ERÖZ

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

fatiheroz@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 2693
 

 

Öğr. Gör. Tufan DAĞSEVEN

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

dagseven@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 2087

 

Öğr. Gör. HAKAN ERAVŞAR

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

hakaneravsar@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6821

 
 

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 51 68
Tel: (Fax) :0242 310 17 98