Okutman/Uzman
Okt. Erhan BAYRAMOĞLU

Okutman

E. Posta:

bayramoglu@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1787

 

Okt. Süleyman AKAY

Okutman

E. Posta:

akay@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6839

 

Okt. Fikret YILDIZ

Okutman

E. Posta:

fyildiz@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6830

 

Okt. Güray EKİCİ

Okutman

E. Posta:

gurayekici@gmail.com

Tel: (0242) 310 6846

 

Okt.Dr. Özgür ÖZDEMİR

Okutman DR.

E. Posta:

oozdemir@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6809

 

  Okt. Nuray TATLISU

Okutman

E. Posta:

tatlisun@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1789

 

Okt. Tufan DAĞSEVEN

Okutman

E. Posta:

dagseven@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 2087

 

 

Okt.Dr. Neşe Toktaş

Okutman DR.

E. Posta:

nesetoktas@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6832

 

Okt.Dr. İLKAY ORHAN

Okutman DR.

E. Posta:

ilkayorhan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1789

 

Okt. MEHMET FATİH ERÖZ

E. Posta:

fatiheroz@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 2693

 

Okt. HAKAN ERAVŞAR

Okutman

E. Posta:

hakaneravsar@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6821

 

 

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16