Öğretim Üyeleri/Görevlileri
1 Prof. Dr. Y. Gül ÖZKAYA

Öğretim Üyesi

E. Posta:

ozkayag@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6822

 

2 Doç. Dr. Hasan ŞAHAN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

hasansahan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 -6806

 

3 Doç.Dr. Abdurrahman AKTOP

Öğretim Üyesi

E. Posta:

aktop@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1784

 

4 Doç. Dr. Adnan TURGUT

Öğretim Üyesi

E. Posta:

turgut@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6817

 

5 Doç. Dr. Alpay GÜVENÇ

Öğretim Üyesi

E. Posta:

guvenc@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6837

6 Doç. Dr. Faik ARDAHAN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

ardahan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 17 85

 

10 Doç.Dr. Tennur YERLİSU LAPA

Öğretim Üyesi

E. Posta: tennur@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6837-6833

8 Doç.Dr. Mustafa YILDIZ

Öğretim Üyesi

E. Posta:

mustafayildiz@akdeniz.edu.tr

Tel:(242) 310 68 14

 

7 Doç.Dr. Selma CİVAR

Öğretim Üyesi

E. Posta:

scivar@akdeniz.edu.tr

Tel:(242) 310 68 11

21  

Doç. Dr. Evren TERCAN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

evrentercan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6807

28  

Doç. Dr. K. Alparslan ERMAN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

ermana@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1783

27  

Doç. Dr. Bahri GÜRPINAR

Öğretim Üyesi

E. Posta:

bahrigurpinar@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6843

23 Yrd. Doç. Dr. Asuman ŞAHAN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

asusahan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6840

 

22 Yrd. Doç. Dr. Haluk ÇEREZ

Öğretim Üyesi

E. Posta:

hcerez@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1791

25 Yrd. Doç. Dr. Tuba MELEKOĞLU

Öğretim Üyesi

E. Posta:

tmelekoglu@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6828

 

26 Yrd. Doç. Dr. Zehra CERTEL

Öğretim Üyesi

E. Posta:

zcertel@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6825

 

24  

Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA ALTINKÖK

Öğretim Üyesi

E. Posta:

mustafaaltinkok@akdeniz.edu.tr

Tel:

33 Yrd.Doç. Dr. Emel ÇETİN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

emelcetin@akdeniz.edu.tr

Tel: (242)310 68 18

29 Yrd. Doç. Dr. Filiz YAYLACI

Öğretim Üyesi

E. Posta:

filiz@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1799

 

30 Yrd. Doç. Dr. Tahir KILIÇ

Öğretim Üyesi

E. Posta: tkilic@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6841

 

31 Yrd. Doç. Dr. Güney ÇETİNKAYA

Öğretim Üyesi

E. Posta: gcetinkaya@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6849

 

32 Yrd. Doç. Dr. Alkan UĞURLU

Öğretim Üyesi

E. Posta: augurlu@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6819

 

34 Öğr. Gör. Dr. İ.Ethem HİNDİSTAN

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

ehindistan@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 1797

45 Öğr. Gör. Yılmaz SEVGÜL

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

ysevgul@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1788-6820

35 Öğr. Gör. Birol ÜNSAL

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

bunsal@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 2825

 

37 Öğr. Gör. Mehmet Ali ÖZÇELİK

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

aliozcelik@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6836

36  

Öğr. Gör. Emine BAL TURAN

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

eminebal@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6826

38 Öğr. Gör. Mehmet Emre ERYÜCEL

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

emreeryucel@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 2822

 

39 Öğr. Gör. Nihat AYÇEMAN

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

nayceman@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6847

 

40 Öğr. Gör. Nurdan TATAR KEMER

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

nkemer@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6823

 

41 Öğr. Gör. Rıza DARENDELİOĞLU

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

darendelioglu@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6821

 

42 Öğr. Gör. Serhan YAYLACI

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

serhan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1790

 

43 Öğr. Gör.Vedat ÇETİNKAYA

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

cetinkaya@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 1794

 

44 Öğr. Gör. Yılmaz KAPLAN

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

ykaplan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6829

 

46 Öğr. Gör. Nazmi BAYKÖSE

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

nazmibaykose@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 2695

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16