Öğretim Üyeleri/Görevlileri
Prof. Dr. Fatih KILINÇ

Öğretim Üyesi

E. Posta:

fatihkilinc@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1779

 

Prof. Dr. Y. Gül ÖZKAYA

Öğretim Üyesi

E. Posta:

ozkayag@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6822

3 Prof.Dr. Abdurrahman AKTOP

Öğretim Üyesi

E. Posta:

aktop@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1784

4 Prof. Dr. Adnan TURGUT

Öğretim Üyesi

E. Posta:

turgut@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6817

2 Prof. Dr. Hasan ŞAHAN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

hasansahan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 -6806

 5 Prof. Dr. Alpay GÜVENÇ

Öğretim Üyesi

E. Posta:

guvenc@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6837

6 Doç. Dr. Faik ARDAHAN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

ardahan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 17 85

7 Doç.Dr. Selma CİVAR YAVUZ

Öğretim Üyesi

E. Posta:

scivar@akdeniz.edu.tr

Tel:(242) 310 68 11

10 Doç.Dr. Tennur YERLİSU LAPA

Öğretim Üyesi

E. Posta: tennur@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6837-6833

Doç.Dr. Mustafa YILDIZ

Öğretim Üyesi

E. Posta:

mustafayildiz@akdeniz.edu.tr

Tel:(242) 310 68 14

 

 21 Doç. Dr. Evren TERCAN KAAS

Öğretim Üyesi

E. Posta:

evrentercan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6807

Doç. Dr. K. Alparslan ERMAN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

ermana@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1783

27
Doç. Dr. Bahri GÜRPINAR

Öğretim Üyesi

E. Posta:

bahrigurpinar@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6843

 

Doç. Dr. Meriç ERASLAN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

mericeraslan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6824

23 Doç. Dr. Asuman ŞAHAN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

asusahan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6840

 

Dr. Öğr. Üyesi Haluk ÇEREZ

Öğretim Üyesi

E. Posta:

hcerez@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1791

25 Dr. Öğr. Üyesi Tuba MELEKOĞLU

Öğretim Üyesi

E. Posta:

tmelekoglu@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6828

 

26 Doç. Dr. Zehra CERTEL

Öğretim Üyesi

E. Posta:

zcertel@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6825

 

24  

Doç. Dr. Mustafa ALTINKÖK

Öğretim Üyesi

E. Posta:

mustafaaltinkok@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 68 44

33 Dr. Öğr. Üyesi Emel ÇETİN ÖZDOĞAN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

emelcetin@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242)310 68 18

Dr. Öğr. Üyesi Filiz YAYLACI

Öğretim Üyesi

E. Posta:

filiz@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1799

 

Dr. Öğr. Üyesi Tahir KILIÇ

Öğretim Üyesi

E. Posta: tkilic@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6841

 

Doç. Dr. Güney ÇETİNKAYA

Öğretim Üyesi

E. Posta: gcetinkaya@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6849

 

Dr. Öğr. Üyesi Alkan UĞURLU

Öğretim Üyesi

E. Posta: augurlu@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6819

 

Dr. Öğr. Üyesi Neşe TOKTAŞ 

Öğretim Üyesi

E. Posta:

nesetoktas@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6832

 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURNA

Öğretim Üyesi

E. Posta:

bülentturna@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6845

 

Dr. Öğr. Üyesi Erdi KAYA

Öğretim Üyesi

E. Posta:

erdikaya@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6830

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tolga ESEN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

tolgaesen@akdeniz.edu.tr

Tel: 0242) 310 6842

 

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖZÇETİN

Öğretim Üyesi

E. Posta:

serdarozcetin@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1787

 

Doç. Dr. Cenk TEMEL

Öğretim Üyesi

E. Posta:

cenktemel@akdeniz.edu.tr

Tel: 0242) 310 6835

 

34 Öğr. Gör.Dr. İbrahim Ethem HİNDİSTAN

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

ehindistan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1797

 

Öğr. Gör.Dr. Özgür ÖZDEMİR

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

oozdemir@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6809

 

Öğr. Gör. Dr. İlkay ORHAN

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

ilkayorhan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1789

 

46 Öğr. Gör. Dr. Nazmi BAYKÖSE

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

nazmibaykose@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 2695

 

35 Öğr. Gör. Birol ÜNSAL

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

bunsal@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 2825

 

Öğr. Gör. Yılmaz SEVGÜL

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

ysevgul@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1788-6820

 

40  Öğr. Gör. Nurdan TATAR KEMER

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

nkemer@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6823

 

42 Öğr. Gör. Serhan YAYLACI

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

serhan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 1790

39 Öğr. Gör. Nihat AYÇEMAN

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

nayceman@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 6847

 

43  Öğr. Gör.Vedat ÇETİNKAYA

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

cetinkaya@akdeniz.edu.tr

Tel:(0242) 310 1794

 

Öğr. Gör. Yılmaz KAPLAN

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

ykaplan@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6829

 

41  

Öğr. Gör. Rıza DARENDELİOĞLU

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

darendelioglu@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6821

 

 

 

Öğr. Gör. Mehmet Ali ÖZÇELİK

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

aliozcelik@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6836

 

 

36  

Öğr. Gör.Dr. Emine BAL TURAN

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

eminebal@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6826

 

38 Öğr. Gör. Dr. Mehmet Emre ERYÜCEL

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

emreeryucel@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 2822

 

Öğr. Gör. İsmail VAROL

Öğretim Görevlisi

E. Posta:

ismailvarol@akdeniz.edu.tr

Tel: (0242) 310 6836

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 51 68
Tel: (Fax) :0242 310 17 98