İdari Kurul

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr.Y. Gül ÖZKAYA   Bölüm Başkanı

 

Hareket ve Antrenman Anabilim Dalı

Doç.Dr.  Abdurrahman AKTOP Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç.Dr.Alpay GÜVENÇ

Doç.Dr.  Abdurrahman AKTOP

Yrd.Doç.Dr.Tuba MELEKOĞLU

Yrd.Doç.Dr.Asuman ŞAHAN

Öğr.Grv.Dr.İbrahim Ethem HİNDİSTAN

Öğr.Grv.Nazmi BAYKÖSE

 

Spor  Sağlık Bilimleri  Anabilim Dalı

Prof.Dr.Y. Gül ÖZKAYA Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof.Dr.Y.Gül ÖZKAYA

Doç.Dr.Selma CİVAR YAVUZ

Yrd.Doç.Dr.Emel ÇETİN

Öğr.Grv.Nihat AYÇEMAN

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Adnan TURGUT Bölüm Başkanı

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi A.B.D.

Doç.Dr. Adnan TURGUT Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç.Dr.Adnan TURGUT

Yrd.Doç.Dr.Zehra CERTEL

Yrd.Doç.Dr.Mustafa ALTINKÖK

Yrd.Doç.Dr.Tahir KILIÇ

Öğr.Grv.Yılmaz SEVGÜL

Öğr.Grv. Birol ÜNSAL

Öğr.Grv.Nurdan (TATAR) KEMER

Öğr.Grv. Serhan YAYLACI

Öğr.Grv.Vedat ÇETİNKAYA

 

Sporda Psikososyal Alanlar Anabilim Dalı

Doç.Dr.Bahri GÜRPINAR Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç.Dr.Bahri GÜRPINAR

Yrd.Doç.Dr.Filiz YAYLACI

Yrd.Doç.Dr.Alkan UĞURLU

 

REKREASYON BÖLÜMÜ

 Doç.Dr.Faik ARDAHAN  Bölüm Başkanı

Rekreasyon Anabilim Dalı

Doç.Dr.Faik ARDAHAN Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Mustafa YILDIZ

Doç.Dr.Tennur YERLİSU LAPA

Yrd.Doç.Dr.Güney ÇETİNKAYA

Ögr.Grv.Rıza DARENDELİOĞLU

Öğr.Grv.Mehmet Ali ÖZÇELİK

Öğr.Grv.Emine BAL TURAN

 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr.Alparslan ERMAN  Bölüm Başkanı

 

Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Doç.Dr.Alparslan ERMAN Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Evren TERCAN KAAS

Doç.Dr. Hasan ŞAHAN

Yrd.Doç.Dr.Haluk ÇEREZ

Öğr.Grv. Yılmaz KAPLAN

Öğr.Grv.Mehmet Emre ERYÜCEL

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16