Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Yrd.Doç.Dr. TennurYERLİSU LAPA
Müdür Yardımcısı
Tel: 310 6833-6837 / 0 535 700 68 43
e-posta: tennur@akdeniz.edu.tr

 

REKREASYON BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Adı-Soyadı: RIZA DARENDELİOĞLU
Unvanı: ÖĞR.GRV.
Bölüm/Program: REKREASYON BÖLÜMÜ
Tel: Dahili  TLf:2823 cep: 0505 37 301 20
e-posta: darendelioglu@akdeniz.edu.tr

ERASMUS BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: EMEL ÇETİN
Unvanı:  ÖĞR. GÖR. DR.
Bölüm/Program:  REKREASYON
Tel: 310 6818- cep:0542 644 11 44
e-posta: emelcetin@akdeniz.edu.tr
BOLOGNA BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: EMİNE  BAL TURAN
Unvanı:  ÖĞR. GÖR.
Bölüm/Program:  REKREASYON
Tel: 310 6826 cep: 0506 434 21 85
e-posta: eminebal@akdeniz.edu.tr
FARABİ BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: EMEL ÇETİN
Unvanı:  ÖĞR. GÖR. .DR..
Bölüm/Program:  REKREASYON
Tel: 310 6818 cep: 0542 644 11 44
e-posta: emelcetin@akdeniz.edu.tr
MEVLANA BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: EMEL ÇETİN
Unvanı:  ÖĞR. GÖR. .DR.
Bölüm/Program:  REKREASYON
Tel: 310 6818 cep: 0542 644 11 44
e-posta: emelcetin@akdeniz.edu.tr

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Yrd. Doç.Dr. Tennur YERLİSU LAPA
Müdür Yardımcısı
Tel: 310 6833-6837 / 0 535 700 68 43
e-posta: tennur@akdeniz.edu.tr

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Adı-Soyadı : NİHAT AYÇEMAN
Unvanı:  ÖĞR.GRV.
Bölüm/Program:ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Tel: 310 6847 cep: 0532 507 30 09
e-posta: nayceman@akdeniz.edu.tr
ERASMUS BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: NİHAT AYÇEMAN
Unvanı:  ÖĞR.GRV.
Bölüm/Program: ANTRENÖRLÜK
EĞİTİMİ
Tel: 310 6847 cep: 0532 507 30 09
e-posta: nayceman@akdeniz.edu.tr
BOLOGNA BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: SELMA CİVARYAVUZ
Unvanı:  DOÇ.DR.
Bölüm/Program: ANTRENÖRLÜK
EĞİTİMİ
Tel: 310 6848 cep: 0505 215 99 12
e-posta: scivar@akdeniz.edu.tr
FARABİ BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: NİHAT AYÇEMAN
Unvanı:  ÖĞR.GRV.
Bölüm/Program: ANTRENÖRLÜK
EĞİTİMİ
Tel:310 6847 cep: 0532 507 30 09
e-posta: nayceman@akdeniz.edu.tr
MEVLANA BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: NİHAT AYÇEMAN
Unvanı:  ÖĞR.GRV.
Bölüm/Program: ANTRENÖRLÜK
EĞİTİMİ
Tel: 310 6847 cep: 0532 507 30 09
e-posta: nayceman@akdeniz.edu.tr

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Yrd. Doç.Dr. Tennur YERLİSU LAPA
Müdür Yardımcısı
Tel: 310 6833-6837 / 0 535 700 68 43
e-posta: tennur@akdeniz.edu.tr

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜAdı-Soyadı                  : TAHİR KILIÇ
Unvanı:  ÖĞR.GRV.DR.
Bölüm/Program :BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
Tel: 310 6841cep: 0 530 409 55 33
e-posta: tkilic@akdeniz.edu.tr
ERASMUS BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: VEDAT ÇETİNKAYA
Unvanı:  ÖĞR.GRV.
Bölüm/Program: BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
Tel: 310 1794 cep: 532 770 76 09
e-posta: cetinkaya@akdeniz.edu.tr
BOLOGNA BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: NURDAN KEMER
Unvanı:  ÖĞR.GRV.
Bölüm/Program:BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
Tel: 310 6823 cep: 0532 705 72 02
e-posta: nkemer@akdeniz.edu.tr
FARABİ BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: Vedat ÇETİNKAYA
Unvanı:  ÖĞR.GRV.
Bölüm/Program: BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
Tel: 310 1794 cep: 532 770 76 09
e-posta: cetinkaya@akdeniz.edu.tr
MEVLANA BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: Vedat ÇETİNKAYA
Unvanı:  ÖĞR.GRV.
Bölüm/Program: BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
Tel: 310 1794 cep: 532 770 76 09
e-posta: cetinkaya@akdeniz.edu.tr

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Yrd. Doç.Dr. Tennur YERLİSU LAPA
Müdür Yardımcısı

Tel: 310 6833-6837 / 0 535 700 68 43
e-posta: tennur@akdeniz.edu.tr

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜAdı-Soyadı : EVREN TERCAN
Unvanı: YRD.DOÇ.DR.
Bölüm/Program :SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Tel: 310 6807 cep: 0536 573 88 30
e-posta: evrentercan@akdeniz.edu.tr
ERASMUS BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: K. Alparslan ERMAN
Unvanı:  YRD.DOÇ.DR.
Bölüm/Program:SPORYÖNETİCİLİĞİ
Tel: 310 1783 cep:544 271 90 90
e-posta: ermana@akdeniz.edu.tr
BOLOGNA BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: Mehmet Emre ERYÜCEL
Unvanı:  ÖĞR.GRV.
Bölüm/ Program:SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Tel: 310 2822 cep: 0 546 595 10 15
e-posta: emreeryücel@akdeniz.edu.tr
FARABİ BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: K. Alparslan ERMAN
Unvanı:  YRD.DOÇ.DR.
Bölüm/Program:SPORYÖNETİCİLİĞİ
Tel: 310 1783 cep:544 271 90 90
e-posta: ermana@akdeniz.edu.tr
MEVLANA BÖLÜM/PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Adı-Soyadı: K. Alparslan ERMAN
Unvanı:  YRD.DOÇ.DR.
Bölüm/Program:SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Tel: 310 1783 cep:544 271 90 90
e-posta: ermana@akdeniz.edu.tr

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16