Adayların Sınav Giriş Tarihleri (Özel Yetenek Sınavı 2017)

ÖNEMLİ DUYURU : Engelli ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Statüsünde Sınava Girecek olan adaylar 23 Ağustos Günü Öğleden Sonra (13.30-17.30) seansında sınava alınacaklardır. Bu adayların 23 Ağustos Günü Saat 13.30’da Sınavın yapılacağı salon girişinde olmaları gerekmektedir.

21 Ağustos -Sabah (09.00-12.00) – Seansında Sınava Girecek Adaylar

21 Ağustos -Öğleden Sonra (13.30-17.30) – Seansında Sınava Girecek Adaylar

22 Ağustos -Sabah (09.00-12.00) – Seansında Sınava Girecek Adaylar

22 Ağustos -Öğleden Sonra (13.30-17.30) – Seansında Sınava Girecek Adaylar401-482

23 Ağustos -Sabah (09.00-12.00) – Seansında Sınava Girecek Adaylar

23 Ağustos -Öğleden Sonra (13.30-17.30) – Seansında ENGELLİ VE YABANCI UYRUKLU ADAYLAR SINAVA GİRECEKTİR.

 

NOt: Sınava giriş tarihi ile ilgili dilekçe veren adaylar sınav giriş tarihlerini Fakülteyi arayarak öğrenebilirler.

0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.
Email: sporbilimleri@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 35
Tel: (Fax) :0242 227 11 16