2021 Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Sonuçları
Değerli Adaylar,
Özel Yetenek Sınav Yerleştirme Sonuçları ilan edilmiştir.
 
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri  06-08 Eylül 2021
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri 9- 21 Eylül 2021
 
Kazanan adayların ilgili kayıt tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşlerine şahsen (veya noter onaylı vekaletname ile) aşağıdaki evraklar ile başvurmaları gerekmektedir.
–          Tam Teşekküllü Sağlık Raporu
–          Kimlik Fotokopisi
–          Lise Diploma Fotokopisi
Varsa
–          Dijital ortamda Vesikalık fotoğraf (JPEG Formatında)
 
Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, Kayıt, Katkı Tutarı, Kayıt Yenileme; Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 23
(3) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, kayıt hakkı kazanan ancak Akademik Takvim’de belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini yaptırmayan ADAY SAYISI KADAR YEDEK ADAY KAYIT HAKKI KAZANIR. Ancak aşağıda belirlenen süreler içerisinde kaydını yaptırmayan yedek adaylar da kayıt haklarını kaybeder.
a) Asıl adayların kayıt tarihlerinin sona ermesinden sonraki ilk iki iş günü; kayıt yaptırmayan asıl aday sayısı kadar birinci liste yedek adaylar için kayıt günüdür.
b) Birinci liste yedek adayların kayıt tarihlerinin sona ermesinden sonraki ilk iki iş günü; kayıt yaptırmayan birinci liste yedek aday sayısı kadar ikinci liste yedek adaylar için kayıt günüdür.
c) İkinci liste yedek adayların kayıt tarihlerinin sona ermesinden sonraki ilk iş günü; kayıt yaptırmayan ikinci liste yedek aday sayısı kadar üçüncü liste yedek adaylar için kayıt günüdür. Bu süre sonunda boş kalan kontenjanlar için aynı şekilde beş iş günü daha devam eder. Bu sürelerin sonunda da boş kalan kontenjan olması halinde herhangi bir işlem yapılmaz (Resmî Gazete Tarihi: 18.09.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30892) https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=33792&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
 
Lütfen Yedek adayların kayıt tarihleri için Özel Yetenek Sınav Kılavuzunu kontrol ediniz (Tablo 4)

 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (Kadın Adaylar)

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (Erkek Adaylar)

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Kadın Adaylar)

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Erkek Adaylar)

Rekreasyon Bölümü (Kadın Adaylar)

Rekreasyon Bölümü (Erkek Adaylar)

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Engelli Adaylar)

0

Misyon

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir…

Vizyon

Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek; Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır…

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Yerleşke, 07058, Antalya.

Tel:
Tel: